Основен Измамни Кодове Battlefield of Kadesh (Heb Sed)

Battlefield of Kadesh (Heb Sed)

Battlefield of Kadesh (Heb Sed)

Централното място в Heb Sed, част от няколко странични задания и място на евентуалното ви сблъсък с Рамзес.

Тук има три съкровища- две са разпръснати по бойното поле (по северния и южния ръб), а едното е в малкия лагер зад (т.е. на запад от) трона на Рамзес.

Загребете тези на бойното поле (тук няма съпротива, като изключите случайната пясъчна буря), след което се отправете към лагера. Охранява се от хиени, които могат да бъдат изпратени по обичайния начин.

Разграбете централната палатка, за да завършите местоположението.